KJØPSBETINGELSER

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse. For å kunne bruke angreretten må du underrette meg på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen.

Retur addresse:
LOPI STUDIO 
Solørveien 1065
2260 Kirkenær
Telefon: 979 566 14
E-post: info@lopi.no

* Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet du fikk med i forsendelsen, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meg meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningene av at angreretten brukes:
Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg. Jeg foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med meg.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.
Du må returnere varene eller levere dem til meg, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet meg om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene!
Dersom varen ikke svarer til forventningene ut fra produktbeskrivelsen, kan angreretten benyttes innen 14 dager selv om varen er brukt. Når brukte varer returneres, vil det bli foretatt en verdivurdering av varen, og du vil få tilbakebetalt kjøpesummen fratrukket verdireduksjonen (jf. Angrerettloven § 25, tredje ledd). Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 8, første ledd bokstav i). Ved retur vil pengene bli refundert innen 14 dager etter mottatt retur.

Reklamasjon og garanti:
Dersom du ønsker å reklamerer på varen innen rimelig tid etter at mangel på varen er oppdaget, eller burde vært oppdaget og senest to måneder fra det tidspunktet forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok varen.

Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Forbrukeren kan velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Selv om forbrukeren verken krever retting eller omlevering etter loven, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving. Dersom mangelen ikke rettes eller tingen omleveres, kan forbrukeren kreve et passende prisavslag i forholdet mellom nedsatt og avtalt pris til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for forbrukeren. I stedet for prisavslag kan forbrukeren heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Behandling av reklamasjoner og eventuelle bytt av reklamasjonsprodukter gjøres i nettbutikken. Send meg en e-post på info@lopi.no med bilde/r som dokumenterer feilen på produktet.